EU / SUP (single use plastics) direktiivi lyhyesti

Tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden myyntikieltoa ja merkintävaatimuksen asettavan SUP-direktiivin tavoitteena on ehkäistä ja vähentää kertakäyttöisten muovituotteiden vaikutusta ympäristöön ja edistää siirtymistä kiertotalouteen.

SUP-direktiivi vaatii kansallisen jätelainsäädännön muutospäätöksen, joka tuli voimaan heinäkuussa 2021. Uuden jätelain toimeenpanon aikataulu on vielä epäselvä johtuen tarvittavien asetusten viivästymisestä.

SUP-direktiivi – seuraavien muovista valmistettujen kertakäyttöisten tuotteiden markkinoille saattaminen tuli kielletyksi 3.7.2021:

  • Paisutetusta polystyreenistä (’styrox’) valmistetut elintarvikepakkaukset, joissa säilytettävä elintarvike on
    • Tarkoitettu syötäväksi välittömästi
    • Syödään astiasta
    • Ovat valmiita syötäväksi ilman lisävalmistamista
  • Oxo-hajoavasta ( hajoaa mikroparkikkeleiksi ja jää sellaisenaan luotoon)

muovista valmistetut pakkaukset ja muut tuotteet

  • Paisutetusta polystyreenistä valmistetut juomamukit, juomapakkaukset, korkit ja kannet
  • Muoviset kertakäyttölautaset, juomamukit ja ruokailuvälineet sekä pillit

(lisäksi vanupuikot, ilmapallojen varret, kosteuspyyhkeet, suodattimelliset tupakkatuotteet ja suodattimet)

Tukes (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) on direktiiviä valvova elin.

Muoviset tai osittain muovia sisältävät pakkaustuotteet tulee jatkossa merkitä:

Smart Set Ecological Packaging Services

Vastuu merkinnän kiinnittämisestä ratkaistaan kansallisessa lainsäädännössä. Ensisijainen vastuu on tuotteen valmistajalla, toissijainen vastuu on markkinoille saattajalla (maahantuojalla) ja jakelijalla. Kansallinen lainsäädäntö ei ole kuitenkaan vielä voimassa.

Kun uudet velvoitteet tulevat voimaan markkinoilla on jonkin aikaa tilanne, jossa markkinoilla on laillisesti tuotteita ilman merkintää, tuotteita merkittynä tarralla ja tuotteita painetuin merkinnöin.

Ensimmäinen kertakäyttöisten muovituotteiden markkinoille saattamisen valvontaprojekti on tarkoitus toteuttaa alkusyksystä 2022. Tätä ennen Tukes toiminnan painopiste on yritysten neuvonnassa.

Markkinoille saattamisella tarkoitetaan liiketoiminnan yhteydessä jakelua, kulutusta tai käyttöä joko maksusta tai veloituksetta.

Muussa EU-maassa kuin Suomessa valmistettu tuote on saatettu markkinoille, kun tuote on tuotu Suomeen tai sitä markkinoidaan tai kun tuotteen omistusoikeus on vaihtunut ja sitä markkinoidaan Suomessa.

Lisäksi ajatuksenamme on painottaa esim. ruokapakkausten oikeita raaka-ainevalintoja. Kysymys on kokonaisvastuullisuudesta, joka käsittää tuoteturvallisuuden ja kiertotalouden mahdollisimman täydellisen yhdistämisen. Tuoteturvallisuus vaatii pakkaukselta funktionaalisuuttaan –  ruoka ei saa pilaantua, kontaminoitua eikä ruuan joukkoon voi päästä esim. vieraita esineitä.  Tämä tinkimätön funktionaalisuus tulee toteuttaa valiten mahdollisimman ekologinen raaka-aine pakkauksen valmistukseen.

Smart Set Oy

y- tunnus 3190142-6
Kotipaikka Helsinki
info@smartset.fi

Scroll to Top