Työnäytteet

Kasarmitorin kesä

Smart Set mukana Kasarmintorin kesä  2021 tapahtumassa

Brändäys

Suunnittelu ja brändäys yhdessä asiakkaan kanssa