The new era of TakeAway Packaging!

Edistämme HoReCa -liiketoimintaasi vastaamaan  muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin.  Räätälöimme asiantuntijapalveluita liiketoimintamallien  kehittämiseen ja palvelumuotoiluun, sekä yrityksesi brändiä tukevia all-inclusive pakkausratkaisuja – myös kansainvälisille markkinoille.

Palvelut

Smart Set ei ole välikäsi, vaan kuljemme asiakkaan kanssa käsi kädessä. Tarjoamme HoReCa asiakkaille visuaalista konseptointia, sekä vastuullisia take away- ja food service pakkausratkaisuja. Vahvistamme asiakkaan vastuullisuutta, kustannustehokkuutta sekä brändin tunnettuutta.

Palvelut

All inclusive pakkaus­ratkaisut, Asiantuntija­palvelut​

Pakkausratkaisut

Tarjoamme tarpeisiisi sopivat
palvelut ja pakkausratkaisut.

Kuumat perunat

Blogi - alaan liittyvistä tapah­tumista, innovaatioista ja näkemyksistä.

Pakkauksella on merkitys!

Hyvä take away- pakkaus lisää kuluttajan maksuhalukkuutta ateriasta jopa 10-15 %. Selvitetään yhdessä mikä on teille paras ratkaisu.

Caseja

Kasarmitorin kesä

Smart Set mukana Kasarmintorin kesä  2021 tapahtumassa

Brändäys

Saat meiltä brändiä tukevia all-inclusive pakkausratkaisuja – myös kansainvälisille markkinoille.

Ajankohtaista

Smart Setin palvelut Kespron asiakkaille

Lehdistötiedote 15.2.2023 Kespro Palvelut täydentyy viidellä uudella kumppanuudella Kespro Palvelut tarjoavat ravintoloiden liiketoimintaa tukevia palveluja. Viisi uutta yritystä lähtee tarjoamaan omia palvelujaan Kespro Palvelut -kokonaisuuden

Lue lisää »

Green Deal

Green Deal on EU:n yhteishanke, jonka tarkoituksena on vähentää hiilidioksidipäästöjä ja lisätä kestävää kehitystä EU:ssa. Pakkausten osalta pyrkimys on vähentää pakkausjätteen ympäristökuormitusta: Tavoitteet: Kierrätysmateriaalien käytön

Lue lisää »

Mikä on SUP-direktiivi ja mitä tuotteita se koskee?

SUP-direktiivillä (SUP=single-use plastic) tarkoitetaan tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämistä koskevaa direktiiviä (2019/904/EU), EUR-Lex – 32019L0904 – EN – EUR-Lex (europa.eu) Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat tietyt kertakäyttömuovituotteet, kaikki oxo-hajoavasta

Lue lisää »