Mikä on SUP-direktiivi ja mitä tuotteita se koskee?

SUP-direktiivillä (SUP=single-use plastic) tarkoitetaan tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämistä koskevaa direktiiviä (2019/904/EU), EUR-Lex – 32019L0904 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat tietyt kertakäyttömuovituotteet, kaikki oxo-hajoavasta muovista valmistetut muovituotteet sekä kaikki muovia sisältävät kalastusvälineet. Direktiivi edellyttää tuoteryhmästä riippuen eri toimia: kulutuksen vähentämistä, tuotekieltoja, tuotteiden merkintävaatimuksia, tuotteiden ominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia sekä ns. laajennettua tuottajavastuuta ja valistustoimenpiteitä.

Mitä SUP-direktiivillä tavoitellaan?

Direktiivin tavoitteena on vähentää roskaantumista ympäristössä, erityisesti merialueilla, edistää kiertotaloutta ja yhtenäistää tuotesääntelyä EU:n sisämarkkinoilla. SUP-direktiivin alkuperäinen tarkoitus oli vastata globaaliin merien muoviroskaantumisongelmaan kohdistamalla toimia tiettyihin, rannoilta eniten löydettyihin muovituotteisiin, mutta se on laajentunut koskemaan kertakäyttötuotteita yleisesti.

Mitä tuotteita SUP-direktiivi kieltää?

Direktiivin mukaan seuraavien kertakäyttöisten muovituotteiden markkinoille saattaminen on kielletty 3.7.2021 alkaen: vanupuikot, ruokailuvälineet, lautaset, pillit, juomien sekoitustikut, ilmapallojen varret, vaahdotetusta polystyreenistä valmistetut elintarvikepakkaukset (astiat, joissa säilytetään elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu syötäväksi välittömästi, syödään tavallisesta astiasta ja ovat valmiita syötäväksi ilman lisävalmistamista), vaahdotetusta polystyreenistä valmistetut juomapakkaukset, ml. niiden korkit ja kannet, vaahdotetusta polystyreenistä valmistetut juomamukit, ml. niiden korkit ja kannet.

Poikkeuksena edelliseen ovat sellaiset pillit ja vanupuikot, jotka kuuluvat lääkinnällisistä laitteista annettujen direktiivien soveltamisalaan.

Direktiivin kieltää myös kaikkien oxo-hajoavasta muovista valmistettujen tuotteiden saattamisen markkinoille 3.7.2021 alkaen.

Mitä tuotteita merkintävelvoite koskee?

Merkinnät on laitettava seuraaviin tuotteisiin ja pakkauksiin:

  • Kaikkiin kertakäyttöisiin juomamukeihin, joiden valmistuksessa on käytetty muovia sekä kokonaan muovista valmistettuihin kertakäyttöisiin juomamukeihin (merkintä painettava tai kaiverrettava itse mukiin).
  • Filtterillä varustettujen savukkeiden askeihin ja kartonkeihin.
  • Kosteuspyyhepakkauksiin (sekä henkilökohtaisen hygienian hoitoon että kotitalouskäyttöön tarkoitettujen esikostutettujen pyyhkeiden pakkauksiin).
  • Tamponi- ja terveyssidepakkauksiin, joiden pinta-ala ylittää 10 cm2

Merkintävaatimukset koskevat 3.7.2021 alkaen markkinoille saatettavia tuotteita.

Mitä ongelmia liittyy SUP-direktiivin toimeenpanoon?

Suurimmat ongelmat direktiivissä liittyvät sen huonoon valmisteluun, mikä näkyy epäselvinä määritelminä ja ennen kaikkea ohjeistuksen viivästymisenä. Direktiivi hyväksyttiin kesällä 2019 ja vielä tällä hetkellä on epäselvää, miten muovi ja muovituote määritellään. Tämä aiheuttaa luonnollisesti valtavia haasteita toimijoille, ottaen huomioon, että ensimmäiset toimenpiteet (kiellot ja merkintävaatimukset) tulisi olla voimassa 3.7.2021.

Lisäähaasteita tuo myös se, että direktiivi ei anna realistisia vaihtoehtoja tuotteille, joihin se kohdistaa toimenpiteitä. On epäselvää, mitä tuotteita voidaan tulevaisuudessa käyttää muovisten tai vain vähän muovia sisältävien tuotteiden tilalla esimerkiksi elintarvikkeiden take away -pakkaamisessa, kun tiedetään, että kaikkea ei pysty korvaamaan uudelleenkäytettävillä pakkauksilla.

Jaa:

"

Mikä on SUP-direktiivi ja mitä tuotteita se koskee?

"

Facebook
LinkedIn