Kuumat perunat

Asiaa HoReCa alaan liittyvistä tapah­tumista, innovaatioista, näkemyksistä ja kaikesta alaa puhuttelevista aiheista.

Yhteistyö

Smart Setin palvelut Kespron asiakkaille

Lehdistötiedote 15.2.2023 Kespro Palvelut täydentyy viidellä uudella kumppanuudella Kespro Palvelut tarjoavat ravintoloiden liiketoimintaa tukevia palveluja. Viisi uutta yritystä lähtee tarjoamaan omia palvelujaan Kespro Palvelut -kokonaisuuden

Lue koko juttu »
Kierrätys

Green Deal

Green Deal on EU:n yhteishanke, jonka tarkoituksena on vähentää hiilidioksidipäästöjä ja lisätä kestävää kehitystä EU:ssa. Pakkausten osalta pyrkimys on vähentää pakkausjätteen ympäristökuormitusta: Tavoitteet: Kierrätysmateriaalien käytön

Lue koko juttu »
Lainsäädäntö

Mikä on SUP-direktiivi ja mitä tuotteita se koskee?

SUP-direktiivillä (SUP=single-use plastic) tarkoitetaan tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämistä koskevaa direktiiviä (2019/904/EU), EUR-Lex – 32019L0904 – EN – EUR-Lex (europa.eu) Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat tietyt kertakäyttömuovituotteet, kaikki oxo-hajoavasta

Lue koko juttu »
Tapahtumat

Smart Set mukana messuilla

Smart Set oli mukana Gastro messuilla Helsingissä toukokuussa 2022. Gastro messut ovat ravintola-alan suurin kotimainen messutapahtuma. Smart Set oli messuilla, kertomassa uusimmista pakkausinnovaatioista ja kertomassa

Lue koko juttu »

Seuraa meitä