Smart Setin palvelut Kespron asiakkaille

Lehdistötiedote 15.2.2023 Kespro Palvelut täydentyy viidellä uudella kumppanuudella Kespro Palvelut tarjoavat ravintoloiden liiketoimintaa tukevia palveluja. Viisi uutta yritystä lähtee tarjoamaan omia palvelujaan Kespro Palvelut -kokonaisuuden kautta. ”Kespro Palvelut -kokonaisuuden tavoitteena on tukea ravintola-asiakkaiden liiketoimintaa sekä sujuvoittaa heidän arkeaan. Jotta tähän tavoitteeseen päästään, tarjoamme perinteisten foodservice-tukkupalveluiden rinnalle lisäarvoa tuottavia palveluita kumppaniverkostomme kautta”, kertoo Kespron palveluliiketoiminnan johtaja […]

Mikä on SUP-direktiivi ja mitä tuotteita se koskee?

SUP-direktiivillä (SUP=single-use plastic) tarkoitetaan tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämistä koskevaa direktiiviä (2019/904/EU), EUR-Lex – 32019L0904 – EN – EUR-Lex (europa.eu) Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat tietyt kertakäyttömuovituotteet, kaikki oxo-hajoavasta muovista valmistetut muovituotteet sekä kaikki muovia sisältävät kalastusvälineet. Direktiivi edellyttää tuoteryhmästä riippuen eri toimia: kulutuksen vähentämistä, tuotekieltoja, tuotteiden merkintävaatimuksia, tuotteiden ominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia sekä ns. laajennettua tuottajavastuuta ja valistustoimenpiteitä. Mitä […]