Green Deal

Green Deal on EU:n yhteishanke, jonka tarkoituksena on vähentää hiilidioksidipäästöjä ja lisätä kestävää kehitystä EU:ssa. Pakkausten osalta pyrkimys on vähentää pakkausjätteen ympäristökuormitusta: Tavoitteet: Kierrätysmateriaalien käytön lisääminen Pakkausten kierrätyksen tehostaminen Uudelleen käytettävien ja kierrätettävistä materiaaleista valmistettujen pakkausten käytön lisääminen Vihreämpien ja ympäristöystävällisempien pakkausmateriaalien käytön lisääminen Pakkausten ympäristövaikutusten arvioinnin ja raportoinnin lisääminen Tarpeettoman pakkaamisen ja tarpeettomien pakkausten […]

Mikä on SUP-direktiivi ja mitä tuotteita se koskee?

SUP-direktiivillä (SUP=single-use plastic) tarkoitetaan tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämistä koskevaa direktiiviä (2019/904/EU), EUR-Lex – 32019L0904 – EN – EUR-Lex (europa.eu) Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat tietyt kertakäyttömuovituotteet, kaikki oxo-hajoavasta muovista valmistetut muovituotteet sekä kaikki muovia sisältävät kalastusvälineet. Direktiivi edellyttää tuoteryhmästä riippuen eri toimia: kulutuksen vähentämistä, tuotekieltoja, tuotteiden merkintävaatimuksia, tuotteiden ominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia sekä ns. laajennettua tuottajavastuuta ja valistustoimenpiteitä. Mitä […]

Hyvä take away- pakkaus lisää kuluttajan maksuhalukkuutta ateriasta jopa 10-15 %

Smart Set käyttää tutkittua tietoa Onnistunut pakkausratkaisu vie take way-ruoan kuluttajakokemuksen uudelle tasolle. Take away-ruoan kuluttajakokemuksessa pakkaus on usein ainoa konkreettinen brändin touch point. Toimiva ja laadukas pakkaus nostaa brändin arvoa. Hyvän kuluttajakokemuksen kautta syntyvä asiakaslojaalisuus kasvattaa ravintolan liikevaihtoa. Ateria ja hyvä pakkaus on parhaimmillaan mieleen jäävä elämys. SusPack 2022 – tutkimus

EU:n asettamat tavoiteet vuoteen 2030

kierrätettävä materiaali on käytettävä teollisuuden uusiokäytössä (kartonki 85% / muovi 55%). Nyt take away ruokapakkauksista lajitellaan 95% sekajätteeseen